Amazon เข้าซื้อกิจการผู้ผลิต Roomba vacuum ในราคาประมาณ 1.7 พันล้านดอลลาร์

Amazon กำลังซื้อ iRobot ในราคา 61 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งเป็นข้อตกลงเงินสดทั้งหมดที่ให้ความสำคัญกับผู้ผลิต Roomba ที่ 1.7 พันล้านดอลลาร์ บริษัทประกาศเมื่อวันศุกร์ ข้อตกลงดังกล่าวจะทำให้ Amazon มีตัวตนในหุ่นยนต์สำหรับผู้บริโภคมากขึ้น Amazon วางเดิมพันอย่างกล้าหาญในพื้นที่เมื่อปีที่แล้วเมื่อเปิดตัวหุ่นยนต์บ้าน Astro ซึ่งเป็นอุปกรณ์ 1,500...