Sniper Ghost Warrior: การทบทวนสัญญา

Sniper Ghost Warrior Contracts เป็นเกมแอคชั่นลอบเร้นตัวใหม่ที่จะเปิดตัวเร็ว ๆ นี้ แต่จะเทียบชั้นกับคู่แข่งได้อย่างไร? เป็นการยากที่จะระบุปัญหาเฉพาะอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคระบาด  Sniper Ghost Warrior: Contracts แต่ก็ชัดเจนมาก  ว่า เกมกำลังพยายามทำอะไรอยู่ – การผสมผสานระหว่างเกมHitman และ  Far  Cry  กับองค์ประกอบทั่วไปในอนาคตอันใกล้ เป็นประสบการณ์ที่น่าหงุดหงิดเป็นประจำและแทบจะไม่ให้รางวัลเลย คำสแลงที่เนิบช้า กักขฬะ ในระดับปานกลางและรุนแรงที่สุด เกมดังกล่าวค่อนข้างสั้น ใช้เวลาเพียงประมาณ 8 ชั่วโมงในการทำวัตถุประสงค์หลักให้สำเร็จ...