‘การปฏิเสธควอนตัม’ สามารถขับเคลื่อนการวัดที่แม่นยำเป็นพิเศษ

นักวิทยาศาสตร์พบว่าคุณสมบัติทางกายภาพที่เรียกว่า ‘quantum negativity’ สามารถใช้ในการวัดทุกอย่างได้แม่นยำยิ่งขึ้น ตั้งแต่ระยะทางโมเลกุลไปจนถึงคลื่นโน้มถ่วง เราได้แสดงให้เห็นว่าการกรองอนุภาคควอนตัมสามารถรวมข้อมูลของอนุภาคนับล้านให้เป็นหนึ่งได้ David Arvidsson-Shukur นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ฮาร์วาร์ด และ MIT ได้แสดงให้เห็นว่าอนุภาคควอนตัมสามารถพกพาข้อมูลจำนวนไม่จำกัดเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขามีปฏิสัมพันธ์ด้วย ผลลัพธ์ที่ รายงานในวารสาร Nature Communicationsสามารถช่วยให้การวัดที่แม่นยำยิ่งขึ้นและขับเคลื่อนเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่นกล้องจุลทรรศน์ที่มีความแม่นยำสูงและคอมพิวเตอร์ควอนตัม มาตรวิทยาเป็นศาสตร์แห่งการประมาณค่าและการวัด...