คำสั่งและการควบคุมปู

ทีมแคลิฟอร์เนียใช้วิทยาศาสตร์เพื่อทำนายความเสี่ยงของการพัวพันกับวาฬและปิดอุตสาหกรรมปู Dungeness เมื่อจำเป็นใน “เวลาจริงที่ใกล้เคียง” ในขณะที่น้ำอุ่น Blobเปลี่ยนระบบนิเวศในแปซิฟิกตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวนวาฬที่พันกันในแนวประมงตามแนวชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯ เพิ่มสูงขึ้นจากระดับพื้นฐาน 10 ตัวต่อปีเป็น 30 ตัวในปี 2014 และ 71 ตัวในปี 2016 เปอร์เซ็นต์ที่ดีก็เข้าไปพัวพันกับเกียร์ เป็นของชาวประมงปู Dungeness...